KVKK Başvuru Formu

Gilan Jewellery

EMPRESS MÜCEVHER TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinize ilişkin KVKK’nın 13. maddesi ile işbu maddeye dayanarak hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” (Tebliğ) uyarınca yapacağınız başvurularınızın etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak hızlı bir şekilde ele alınabilmesi ve süresinde sonuçlandırılması ve gerekli durumda sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla işbu başvuru formu hazırlanmıştır.

Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca ilgili kişi olarak başvurunuzda yer alması gereken bilgileri aşağıdaki dokümanı indirerek doldurmanız gerekmektedir.

CHAT WITH < ADVISOR