Çerez Aydınlatma Metni

Gilan Jewellery

Empress Mücevher Ticaret A.Ş.
Çerez Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni (Metin) veri sorumlusu sıfatıyla Empress Mücevher Ticaret A.Ş. (Gilan yada Şirket yada Biz) olarak, siz internet sitesi ziyaretçilerimizi gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10. maddesi uyarınca aydınlatmak ve sitemizde hangi amaçlarla, hangi tür çerezlerin kullanıldığını ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için https://www.gilan.com/tr/aydinlatma-metni/’da yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (Politika) inceleyebilirsiniz. İşbu Metin’de değişiklik yapılması halinde Politika dahil olmak üzere ilgili tüm dokümanlar güncellenecektir.

1- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz(işlem güvenliği [IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış kayıtları gibi] ve pazarlama [çerez kayıtları gibi]) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi; ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla, Kanun’da düzenlenen genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

2- Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Gilan tarafından hukuka uygun olarak işlenen verileriniz; yukarıda 1. maddede belirtilen;

  • pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi; ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla tedarikçilerimize,
  • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum kuruluşlarına,
    Kanun’un 8. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3- Kişisel Verilerinin Toplama Yöntemi ve Hukuki sebebi

Gilan, internet sitesinin işletimi sırasında çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Kişisel verileriniz bu çerezler vasıtasıyla elde edilmekte olup, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen işleme şartları (açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması,) dahilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Çünkü bu çerezlerden bazılarının kullanımı internet sitesinin çalışması ve size sunulabilmesi, sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz için zorunlu olup, diğer çerezler ise site kullanımının analizini gerçekleştirmek, kullanım alışkanlıklarını anlamak, reklam ve içerikleri kişiselleştirilmek amacıyla kullanılmaktadır.

İnternet sitesinde yer alan çerez uyarısını kapatmanız ya da sitenin kullanımına devam etmeniz halinde çerez kullanımına rıza verdiğinizin kabul edildiğine özellikle dikkat çekmek isteriz.

Çerez nedir?

Çerez, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazlarınıza (bilgisayar, akıllı telefon ve diğerleri) yerleştirilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan küçük metin dosyalarıdır.
Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Çerez Türleri Nelerdir, Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Oturum Çerezleri: İnternet sitesini ziyaret süresince kullanılan çerezler olup, internet tarayıcısı kapatıldıktan sonra silinen çerezlerdir.
Kalıcı Çerezler: Bu çerezler tarayıcı kapatıldıktan sonra da saklanan ve ziyaretçi tarafından silininceye ya da süresi doluncaya kadar geçerliliğini koruyan cihazda kalmaya devam eden çerezlerdir.
Birinci Taraf Çerezleri: Ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
Üçüncü Taraf Çerezleri: Ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.
Tamamen Gerekli Olan Çerezler: İnternet sitesinin düzgün ve doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla kullanılması mecburi olan çerezlerdir.
Performans Çerezleri: İnternet sitesinin kullanımını ve performansını analiz ederek sitenin performansını/verimini arttırmak için kullanılan çerezlerdir
İşlevsellik Çerezleri: İnternet sitesinin işlevselliğini arttırmak, site üzerindeki tercih ve seçimleri hatırlayarak kullanım kolaylığı/kişiselleştirme imkanı sağlamak için kullanılan çerezlerdir.
Hedefleme Ve Reklam Çerezleri: Kişilerin tanınması profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılan çerezlerdir.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz.

Bununla birlikte sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebileceğimizi, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebileceğimizi veya sitemize yeni çerezler ekleyebileceğimizi belirtmek isteriz. Dolayısıyla mevcut çerezlerimizde bir değişiklik olduğunda ….. tarihli işbu aydınlatma metninde değişiklik yapılacak ve güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik güncel metnin yayınlanmasıyla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Çerezlerin Yönetimi

Tarayıcınızın ayarlarını kontrol ederek çerezlere ilişkin tercihlerinizi görüntüleyebilir, isteğiniz doğrultusunda değiştirebilir; çerezlerin tümünü yada bazılarını reddedebilirsiniz.
Öte yandan çerezlere hiçbir şekilde izin vermemeniz ya da sınırlandırmanız halinde internet sitemizin hiç çalışmayabileceğini ya da bazı özelliklerinin işlevselliğini yitireceğini, kullanıcı deneyiminizin kalitesinin düşebileceğini hatırlatmak isteriz.

Sitemizde kullanılan çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetilebileceğinde dair bilgiler aşağıdaki gibidir.

4- Kanun’nun 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi (kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK m.7’deki şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verileriniz aktarılmışsa yapılan düzeltme silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması durumunda itiraz etme,
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme) “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Gilan’ın Mollafenari Mah. Bab-ı Ali Cad. No:9/4 Fatih İstanbul 34120 Fatih  İstanbul adresine yazılı olarak yada Kişisel Verileri Koruma Kurulu(Kurul) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle, dilerseniz “Başvuru Formu”nu kullanmak suretiyle, iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç Kanunda belirtilen süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

CHAT WITH < ADVISOR